AGENȚIA ROMÂNĂ DE CONSULTANȚĂ accesare fonduri structurale, europene, consultanta engleză    franceză     germană      rusă     alte limbi
 
 
» Prima pagină » Despre ARC » Conducere » Organizare » Programe » Noutăţi » Cariere » Servicii » Contact
 Agenţia Română de Consultanţă - Partenerul dumneavoastră în accesarea de fonduri naţionale şi europene!
 
  

 

Asistentă on-line    

Obţinere finanţare

I. Informaţii Generale despre Proiect
_____________________________________________________________________
1. Titlul proiectului:  
2. Beneficiar:  
3. Entitatea responsabilă cu implementarea proiectului:  
4. Persoană de contact:  

5.

Tefefon:  

6.

E-mail:  

7.

Coordonatele de contact ale beneficiarului proiectului:  

II. Descrierea Proiectului
_______________________________________________________________________________
1. Obiectivul general:  
2. Obiectiv pe termen lung:  
3. Obiective specifice:  
4. Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă:  

5.

Principalele activităţi din proiect:  
6. Localizarea proiectului:  
7. Justificarea proiectului: nevoi identificate în Regiune/ localitate:  
8. Impactul estimat al proiectului:  
9. Data de începere a proiectului:  

10.

Data încheierii proiectului:  

11.

Parteneriat: internaţional şi/sau intern:  

III. Stadiul Proiectului
_______________________________________________________________________________
1. Stadiul pregătirii proiectului (numai proiectele cu studiu de fezabilitate existent sau proiecte tehnice elaborate):  

IV. Estimaţi costul total al Proiectului
_______________________________________________________________________________
1. Fonduri europene nerambursabile:  
2. Fonduri pentru cofinanţare şi sursa cofinanţării:  
_________________________________________________________________________________

 

 
Copyright 2007 - 2015 © Agenţia Română de Consultanţă. Toate drepturile rezervate.      
Reguli de Confidenţialitate http://www.e-finantare.eu