AGENȚIA ROMÂNĂ DE CONSULTANȚĂ accesare fonduri structurale, europene, consultanta engleză    franceză     germană      rusă     alte limbi
 
 
» Prima pagină » Despre ARC » Conducere » Organizare » Programe » Noutăți » Cariere » Servicii » Contact
 Agenția Română de Consultanță - Partenerul dumneavoastră în accesarea de fonduri naționale și europene!
 
  

 

 
 
 
 

 


C
urriculum Vitae

   
Laura ZĂINESCU
 

INFORMAŢII PERSONALE

 

Nume

ZĂINESCU Laura Mariana

Telefon

0771629064

E-mail

presedinte@A-R-C.ro

Naţionalitate

română

Confesiune religioasă

creştin-ortodoxă

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

 

Din 2007

 

Instituţia: AGENŢIA ROMÂNĂ DE CONSULTANŢĂ

Tipul activităţii

 Consultanţă în afaceri şi management

Funcţia sau postul ocupat

 Preşedinte

Principalele activităţi şi responsabilităţi  
Reprezentarea Agenţiei Române de Consultanţă la nivel naţional şi internaţional.

Coordonarea şi dezvoltarea activităţilor ARC la nivel naţional. Încheierea de parteneriate cu diverse instituţii ale statului, organizaţii patronale, sindicale şi non-guvernamentale.

Dezvoltarea activităţilor de consultanţă pentru programele cu finanţare nerambursabilă în vederea absorbţiei fondurilor europene şi dezvoltării durabile a României.

Încheierea, efectuarea şi urmărirea contractelor de consultanţă pentru proiectarea şi implementarea sistemelor de management în conformitate cu standardele europene.

 

Perioada 2007 - prezent

TUV RHEINLAND ROMANIA

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Audit

Funcţia sau postul ocupat

Auditor în domeniul calităţii
Expert în domeniul mediului

Principalele activităţi şi responsabilităţi

Participare activă la procesul de audit
Întocmire documentaţie
Propunere asupra certificării sistemelor de management

Perioada 2003 - 2007

Instituţia PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Administraţie Publică Locală

Funcţia: Director General Adjunct - Cabinet Primar General

Principalele activităţi şi responsabilităţi:

  • Conducerea Direcţie Cabinet Primar General
  • Coordonarea programelor de dezvoltare ale Municipiului Bucureşti
  • Reprezentarea instituţiei Primarului General în relaţiile cu instituţiile statului, persoane juridice şi fizice, ONG-uri.
  • Stabilirea unei relaţii directe cu cetăţeanul în vederea soluţionării cât mai rapide a cererilor şi solicitărilor acestuia, urmărirea soluţionării şi prezentării documentelor la termen, armonizarea programelor interdepartamentale, negocieri contracte, proiectarea şi implementarea sistemului de management al calităţii, etc.

 

 

2005

Instituţia MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Administraţie Publică Centrală

Funcţia sau postul ocupat

Asistent personal - Cabinet Ministru

Principalele activităţi şi responsabilităţi

Reprezentarea ministrului în relaţia cu sindicatele, patronatele, organizaţiile nonguvernamentale.

 

 

Perioada 2002 - 2003

Instituţia: CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Administraţie Publică Centrală

Funcţia sau postul ocupat

Şef cabinet - Cabinet Preşedinte

Principalele activităţi şi responsabilităţi

Coordonarea activităţilor cabinetului preşedintelui

 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

 

2004

Georgetown University - Statele Unite ale Americii

Domeniul studiat

Benchmarking in public administration

Tipul calificării/diploma obţinută

Certificat

Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământ

Master

 

 

Perioada 2001 - 2002

Universitatea din Bucureşti - Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale

Comunicare şi Managementul Resurselor Umane

Tipul calificării/diploma obţinută

Certificat

Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământ

Postuniversitar

 

 

Perioada 1997 - 2001

Universitatea din Bucureşti - Facultatea de Matematică

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale

Matematică

Tipul calificării/diploma obţinută

Matematician-diplomă licenţă

Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământ

Universitar

 

 

Perioada 1993 - 1997

Colegiul Naţional "B.P.Haşdeu" - Buzău

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale

Matematică - Fizică

Tipul calificării/diploma obţinută

Diplomă bacalaureat

Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământ

Liceal


APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE dobândite în cursul vieţii şi carierei:

Noiembrie - Decembrie 2006
Program perfecţionare "Fondul Social European" efectuat de Centrul Regional de Formare Continuă Bucureşti August - Septembrie 2005
Centrul Regional de Formare Continuă Bucureşti - Instituţii Europene şi politici comunitare

Iulie 2005
Nigel Bauer & Associates and TUV Nord - ISO 9000:2000 Series Auditor /Lead Auditor

Iulie 2005
TMI Training & Consulting - Abilităţi de comunicare

Iunie 2005
TUV NORD Akademie - Quality Auditor

Aprilie 2004
TotalSoft - Primavera Project Planner for the Enterprise 3.5, Courses P102

 

 
Copyright 2007 - 2016 © Agenția Română de Consultanță. Toate drepturile rezervate.      
Reguli de Confidențialitate http://www.e-finantare.eu