AGENȚIA ROMÂNĂ DE CONSULTANȚĂ accesare fonduri structurale, europene, consultanta engleză    franceză     germană      rusă     alte limbi
 
 
» Prima pagină » Despre ARC » Conducere » Organizare » Programe » Noutăţi » Cariere » Servicii » Contact
 Agenţia Română de Consultanţă - Partenerul dumneavoastră în accesarea de fonduri naţionale şi europene!
 
 











 

 

 
Despre Agenţia Română de Consultanţă

Activităţi, Misiune, Certificare

 

Agenţia Română de Consultanţă îşi propune să asigure un cadru de organizare reprezentativ al consultanţilor din România.

Principal obiect de activitate îl constituie consultanţa în vederea accesării de fonduri rambursabile şi nerambursabile.

Misiunea Agenţiei Române de Consultanţă este promovarea culturii calităţii în România prin informare, instruire şi consultanţă.

Certificarea sistemului de management al calităţii conform standardului ISO 9001: 2008 a fost obţinută cu succes - certificat nr. 358 din 6 aprilie 2009.

ACTIVITĂŢI

AGENŢIA ROMÂNĂ DE CONSULTANŢĂ desfăşoară următoarele activităţi:

 • Facilitarea directă sau indirectă, prin intermediul diverselor organizaţii specializate, a accesului la diverse programe de asistenţă financiară sau de altă natură pentru România, atât guvernamentale cât şi susţinute de Uniunea Europeană.
 • Iniţierea şi efectuarea de studii, programe, proiecte şi activităţi de cercetare ştiinţifică, care să faciliteze şi să perfecţioneze funcţionarea consultanţilor, iniţierea şi efectuarea de cercetări ştiinţifice - în nume propriu, în colaborare şi/sau pe bază de contract cu unităţi specializate - în domeniul teoriei şi practicii afacerilor, care se află în relaţie cu procesul de formare şi specializare profesională.
 • Editarea de publicaţii de specialitate şi organizarea de seminarii, conferinţe, expoziţii, târguri comerciale şi orice alte manifestări şi activităţi destinate promovării activităţilor specifice Agenţiei. Reprezentarea acestora în faţa organelor şi organizaţiilor naţionale şi internaţionale.
 • Proiectarea, organizarea şi realizarea de cursuri de calificare, recalificare, perfecţionare, preuniversitare, universitare sau post-universitare pentru management, organizare economico-financiară, limbi străine, informatică sau orice alte domenii solicitate de membri, atestare şi promovare, precum şi elaborare de materiale de instruire şi de formare, în condiţii moderne şi de înaltă competenţă, la nivelul standardelor internaţionale.
 • Realizarea de cursuri de pregătire, formare profesională sau perfecţionare pentru întreprinzători, salariaţi, şomeri sau diverse persoane interesate să-şi însuşească o nouă profesie sau să se perfecţioneze în cea existentă sau să participe la programe de formare profesională.
 • Reprezentarea corectă şi eficientă a membrilor şi colaboratorilor săi în relaţiile cu organismele administraţiei publice locale şi centrale.
 • Accelerarea prin mijloace specifice, a procesului de formare profesională şi dezvoltare organizaţională a consultanţilor la nivel naţional şi european;
 • Stimularea şi promovarea relaţiilor economice şi cooperării internaţionale în vederea dezvoltării unei structuri europene de consultanţă;
 • Acordarea de asistenţă şi consultanţă, prin specialiştii proprii sau prin persoane fizice/juridice specializate agreate de Agenţie, în domeniile economic, managerial, social, tehnic, financiar, educaţional, juridic, resurse umane, salarizare, etc. şi crearea unei baze de date naţională privind consultanţii.
 • Sensibilizarea opiniei publice cu privire la problematica consultanţilor, elaborând şi finanţând în acest scop studii, analize, sondaje de opinie şi informări publice.
 • Acţionarea pentru respectarea legalităţii, eticii profesionale, precum şi a normelor privind concurenţa loială în activitatea economică şi în relaţiile dintre consultanţi, care să le asigure şanse de profit în condiţii egale.
 • Combaterea prin toate mijloacele legale a tendinţelor de monopol şi concurenţă neloială.
 • Acordarea unor burse pentru elevi, studenţi, tineri întreprinzători etc.
 
Copyright 2007 - 2015 © Agenţia Română de Consultanţă. Toate drepturile rezervate.      
Reguli de Confidenţialitate http://www.e-finantare.eu