AGENȚIA ROMÂNĂ DE CONSULTANȚĂ accesare fonduri structurale, europene, consultanta engleză    franceză     germană      rusă     alte limbi
 
 
» Prima pagină » Despre ARC » Conducere » Organizare » Programe » Noutăţi » Cariere » Servicii » Contact
 Agenţia Română de Consultanţă - Partenerul dumneavoastră în accesarea de fonduri naţionale şi europene!
 
  

 

 

Noutăţi finanţări

- selecţie

Problemele Cetăţii

www.narcise.ro14 noiembrie 2013, AGENȚIA ROMÂNĂ DE CONSULTANȚĂ solicită demiterea domnului Radu-Graţian GHEŢEA de la conducerea CEC Bank pentru neprofesionalism și clientelism.

Argumente:
1. CEC Bank nu a sprijinit mediul de afaceri refuzând în mod constant finanțarea sectorului privat din România.
2. CEC Bank a prezentat reclame înșelătoare referitoare la accesarea de fonduri europene, neavând expertiză în domeniu.
3. CEC Bank nu a creditat proiectele IMM-urilor, deși acestea erau aprobate de către finanțatori instituții publice, ceea ce a îngreunat accesarea de fonduri europene.
4. CEC Bank a acordat credite clientelei politice.
5. CEC Bank are nevoie de reorganizare în vederea creditării și furnizării de  credibilitate, la fel ca întregul sistem bancar din România.


23 octombrie 2013, Beneficiarii privați ai fondurilor europene pot primi corecții financiare!

A fost publicat Ordinul nr. 1120 emis de Ministrul Fondurilor Europene.


14 octombrie 2013, AGERPRES: Beneficiarii privați ai fondurilor europene nu pot primi corecții financiare!

Către Ministerul Fondurilor Europene, Autoritățile de Management și Organismele Intermediare
În atenția tuturor beneficiarilor privați de fonduri europene

Stimate domnule ministru Eugen TEODOROVICI,
Stimați beneficiari privați ai fondurilor europene,

În vederea susținerii activităților Autorităților de management și a Ministerului Fondurilor Europene, pentru mărirea ratei de absorbție a fondurilor europene vă sesizăm următoarele:

 1. Se aplică corecții financiare de către Organismele Intermediare, prin interpretarea eronată a OUG nr. 66/2011, beneficiarilor care nu intră sub incidența OUG 34/2006 cu modificările și completările ulterioare.

Exemplificăm cazurile de la Organismul Intermediar pentru Societatea Informațională (OIPSI): După aproape un an de zile, sute de beneficiari privați nu și-au primit banii solicitați prin cererile de rambursare, iar OIPSI transmite adrese prin care aplică corecții financiare în conformitate cu OUG nr. 66/2011 și Ordinul 509/2011.
OUG nr. 66/2011, la capitolul Anexe, punctul 2. Contracte a căror valoare este sub plafonul/pragul stabilit de legislaţia naţională privind achiziţiile publice pentru publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*)
avem referirea la nota de subsol:
*) Prevederile pct. 2 se aplică şi beneficiarilor privaţi de fonduri europene care au obligaţia respectării unor ghiduri/instrucţiuni privind achiziţiile, în situaţia în care acestea sunt parte integrantă din contractul/acordul/ordinul/decizia de finanţare.

Astfel, beneficiarii privați care au respectat contractul/acordul/ordinul/decizia de finanţare nu pot primi corecții financiare!

Ordinul 509/2011 este emis de Autoritatea Națională pentru Reglementare și Monitorizarea Achizițiilor Publice. Atragem atenția că beneficiarii privați, care nu intră sub incidența OUG 34/2006 cu modificările și completările ulterioare, nu au obligația de a respecta prevederile legislației naționale în domeniul achizițiilor publice, nefiind autorități contractante. Beneficiarii privați trebuie să respecte instrucțiunile și normele de achiziții prevăzute în contractul de finanțare.

Aceste aspecte sunt foarte grave. Beneficiarii privați sunt extrem de nemulțumiți, absorbția fondurilor este redusă și îngreunată de aceste măsuri abuzive de a aplica corecții financiare. Vă solicităm de urgență să luați toate măsurile ce se impun.

 1. Stimate domnule ministru Eugen TEODOROVICI,

Am luat la cunoștință mai multe declarații ale dumneavoastră referitoare la dorința pe care o aveți de a abroga Ordinul 1050/2012 privind achizițiile derulate de beneficiarii privaţi de fonduri europene.

“... Dacă acolo spune clar că nu e loc să-l oblig pe privat să facă astfel de proceduri, de ce să-l oblig pe privat ? Nu are sens. ... Va fi responsabilizat pentru că el va spune că dacă ia un echipament mai ieftin, va rămâne cu bani pe care-i va băga în dezvoltarea companiei...”   sursa: http://www.fonduri-ue.ro/comunicare/stiri/1616-ordinul-1050-2012-

Revenim prin a vă susține acest demers, ca formulă de simplificare a procedurilor total nejustificate și care nu se regăsesc în altă țară a Uniunii Europene.

Vă solicităm să ne comunicați cum este posibil ca un beneficiar privat să utilizeze banii pe care i-a economisit în cadrul unei achiziții și în ce cuantum se aplică această posibilitate? Este un aspect foarte important pentru mediul privat din România, care dorește să utilizeze această sumă pentru dezvoltarea afacerii/companiei.

Aceeași întrebare se pune pentru ONG-urile care fac astfel de economii. Cum pot gestiona banii rămași dintr-un proiect cu finanțare europeană pentru dezvoltarea altor activități conexe?

3. Stimați beneficiari privați ai fondurilor europene,

Vă rugăm să ne transmiteți sesizările și propunerile dumneavoastră legate de implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă pe adresa sesizări@a-r-c.ro sau fax 021/311.84.34.

Președinte, Laura ZĂINESCU


30 august 2013, DEMISIA MINISTRULUI DANIEL CHIȚOIU ȘI A CELOR IMPLICAȚI

AGENȚIA ROMÂNĂ DE CONSULTANȚĂ mulțumește miilor de IMM-uri și mass-mediei, care au sprijinit și prezentat demersul de a anula sesiunea de înscriere on-line a cererilor de acord pentru finanțare în baza H.G. nr. 274/2013, organizată în data de 28.08.2013.

Această reușită comună este în interesul general, al cetățenilor, care doresc un management profesionist și transparent din partea autorităților statului.

Urmare a suspiciunilor de fraudă și a recunoașterii lipsei de profesionalism din Minister de către ministrul finanțelor, solicităm:

DEMISIA MINISTRULUI DANIEL CHIȚOIU ȘI A CELOR IMPLICAȚI
în organizarea procesului de umilire a societăților comerciale din România.

Menționăm că luni, 2 septembrie, vom organiza o conferință de presă pentru prezentarea analizei celor 714 societăți comerciale care au fost înregistrate on-line, iar pe site-ul www.minimis.ro vom prezenta toate informațiile.

Președinte, Laura ZĂINESCU


28 august 2013, Scrisoarea deschisă adresată domnului Victor PONTA, Primul-Ministru al Guvernului României.

ANULAREA APLICAȚIEI DE INREGISTRARE A PROIECTELOR DE MINIMIS!

Stimate domnule Victor PONTA,
Primul-Ministru al Guvernului României

Vă mulțumim pentru răspunsul prompt adresat beneficiarilor contractelor de finanțare POS CCE din data de 26.08.2013 și apreciem Planul de acțiuni pentru deblocarea rapidă a Programului.

AGENȚIA ROMÂNĂ DE CONSULTANȚĂ este surprinsă de modalitatea prin care Ministerul Finanțelor Publice a organizat depunerea on-line a cererilor de acord pentru finanțare în baza H.G. nr. 274/2013 și vă solicită de urgență următoarele:

1. Trimiterea de urgență a Corpului de Control al Primului-Ministru, în vederea verificării modalității de apariție subită a „listei înscrierilor pentru obținerea unui număr de ordine pentru aprobarea Cererii de ajutor de stat (minimis)”.

2. Anularea sesiunii de înscriere on-line a cererilor de acord pentru finanțare în baza H.G. nr. 274/2013, organizate în data de 28.08.2013 între orele 8:30-8:35:54.

Atragem atenția că solicitanții (IMM-urile) nu au putut înregistra on-line cererea de ajutor de stat, pe site-ul ministerului fiind disponibilă permanent mențiunea Sesiune de înregistrare on-line închisă. Cu toate acestea în aproximativ 30 de minute a apărut pe site-ul Ministerului Finanțelor o listă cu 714 aplicații on-line.

Solicităm de urgență luarea tuturor măsurilor ce se impun!

Cu stimă,

Președinte, Laura ZĂINESCU


27 august 2013, Scrisoarea transmisă de premierul Victor Ponta şi ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, beneficiarilor contractelor de finanţare POS CCE

În atenţia tuturor beneficiarilor contractelor de finanţare POS CCE

 Stimată doamnă/Stimate domn,

Vă aduc la cunoştinţă, în mod oficial, faptul că Ministerul Fondurilor Europene, împreună cu Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE), a stabilit un Plan de Acţiuni pentru deblocarea rapidă a Programului.

Acest Plan a fost deja aprobat de Guvern, şi presupune câţiva paşi importanţi:

■ S-au selectat din mediul privat 167 experţi pentru evaluarea tuturor cererilor de finanţare, 25 de experţi în domeniul juridic, 40 de experţi verificare cereri de rambursare şi 20 experţi achiziţii publice;

■ Experţii au început activitatea de evaluare a cererilor depuse în cadrul Axei prioritare 1 "Un sistem productiv inovativ şi eco-eficient" (IMM-uri). Este vorba de 3.902 cereri de finanţare, depuse încă din perioada guvernărilor anterioare şi neevaluate până acum, cu un buget disponibil de 359 milioane euro, şi cu o valoare a proiectelor de 1,2 miliarde euro, sensibil mai mare decât bugetul disponibil iniţial;

■ La 20 august a.c., din cele 1.442 cereri de finanţare pentru investiţii mici intrate in evaluare, au fost finalizate şi declarate admise (cu punctaj de minim 60 de puncte), 647 de cereri. Estimăm că procesul de evaluare pentru toate operaţiunile se va încheia până la 15 septembrie;

 Vestea bună pentru solicitanţii de proiecte este aceea că Guvernul a decis suplimentarea bugetului apelului până la suma maximă cerută la finanţare de proiectele admise după evaluarea tehnico-financiară. Acest lucru înseamnă ca toate proiectele depuse şi care întrunesc condiţiile tehnico-financiare prevăzute (punctajul de minim 60 de puncte) vor avea şi finanţare, iar contractarea se va realiza rapid, la începutul lunii septembrie;

■ Acest lucru s-a realizat prin realocarea unor sume din zona unor Axe prioritare în care nu s-au depus suficiente proiecte (respectiv, s-au alocat economii în valoare de 110 milioane euro făcute pe Axa prioritară 4 POS CCE);

■ Principalul motiv pentru care am suplimentat sumele la acest domeniu ţine de dorinţa Guvernului de a susţine întreprinderile mici şi mijlocii, ca element fundamental al relansării economice în România;

■ De altfel, dat fiind faptul că potenţialii beneficiari ai fondurilor alocate pentru Axa prioritară 1 vin cu un aport financiar considerabil mai mare decât beneficiarii din alte axe ale POS CCE, sprijinul Guvernului era absolut necesar.

Această veste bună vine pe fondul deblocării programelor europene, inclusiv a acestuia, în cadrul căruia şi dumneavoastră derulaţi activităţi, şi vreau să vă asigur, pe această cale, de întreaga voinţă politică a Guvernului României de a susţine toate proiectele corecte care se derulează în prezent şi care se vor derula în viitor.

Prioritatea noastră este să asigurăm finanţare rapidă către toţi potenţialii beneficiari de fonduri europene. Este o dovada de respect pentru munca dumneavoastră, precum şi de corectitudine în raport cu obligaţiile contractuale pe care statul român şi le asumă.

Din nefericire, anul trecut a reprezentat unul de grea încercare pentru mulţi dintre dumneavoastră, ca urmare a blocării unor fonduri, în urma identificării de fraude comise în trecut, în perioada 2009-2011. Ne-am asumat repararea acestei probleme şi deblocarea programelor, prin măsurile pe care le-am adoptat.

Ca efect al măsurilor din ultima perioadă, absorbţia fondurilor europene a accelerat major, crescând de la cca 7% anul trecut, până la peste 21% în prezent. Doar în luna iulie, România a reuşit să atragă peste 730 de milioane de euro din fonduri europene, adică cca jumătate din. toată suma rambursată în perioada 2007-2012.

Absorbţia fondurilor europene şi folosirea acestora pentru relansarea economiei româneşti, pentru crearea de locuri de muncă şi stimularea unor domenii cheie reprezintă o prioritate strategică pentru noi, ca ţară.

Activitatea dumneavoastră, în cadrul proiectelor pe care le gestionaţi, contribuie la atingerea ţintelor pe care România şi le-a asumat, pentru a recupera decalajele de dezvoltare faţă de Uniunea Europeană.

Vom încerca, prin informări cât mai transparente, să vă ţinem în continuare la curent cu evoluţiile din acest domeniu.

Vă mulţumim încă o dată pentru efortul pe care îl depuneţi.

Cu deosebită apreciere,

Prim-Ministru: Victor PONTA                                 Ministrul Fondurilor Europene: Eugen TEODOROVICI


22 august 2013, COMUNICAT DE PRESĂ

COMPETITIVITATEA ECONOMICĂ DIN ROMÂNIA BLOCATĂ de Ministerul Fondurilor Europene, AM POS CCE și Organismele Intermediare.

În vederea accesării fondurilor europene, atât de importante pentru dezvoltarea durabilă a României;
Din 2007, AGENȚIA ROMÂNĂ DE CONSULTANȚĂ a desfășurat activități profesionale și o serie de demersuri pentru simplificarea procedurilor, asigurarea transparenței proceselor de evaluare, selecție, contractare și rambursare a cheltuielilor, corectarea neregulilor etc.

Din păcate, constatăm că, în continuare, sunt probleme majore, care nu s-au rezolvat în urma sesizărilor pe care le-am făcut prin mass-media și direct către autoritățile de management.

Astfel, observăm cum mediul privat din România este umilit și falimentat de către Autoritatea de Management pentru creșterea competitivității economice și organismele intermediare pe care le coordonează.

Exemplificăm la modul general (date și detalii concrete fiind disponibile, pentru cei interesați, la sediul ARC) aspectele semnificative:

a) Modul discreționar de plată al cererilor de rambursare pe Axa 3.
Există beneficiari privați care au depus cererea de rambursare în luna mai 2013 și tot în luna mai, s-a aprobat cererea de rambursare. Sute de asociații non-profit și firme au implementat aceleași tipuri de proiecte cu surse proprii și nu și-au primit banii (nici după un an), deoarece ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU PROMOVAREA SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE (OIPSI) este incapabil să gestioneze și să comunice cu aceștia, beneficiarii fiind chiar amenințați cu corecții financiare și “audituri” de către reprezentanții OIPSI.

b) Sute de firme au depus cereri de finanțare pe Axa 1 pentru dezvoltarea afacerii, în anul 2012. Unele proiecte au fost respinse; în luna iulie 2013 o parte din acestea au intrat în reevaluare ca urmare a instrucțiunii AM POS CCE nr. 289760/30.07.2013; în 13 august 2013 această instrucțiune a fost anulată prin instrucțiunea nr. 290585, ceea ce a dus la anularea reevaluării pentru unele cereri de finanțare. Care sunt societățile comerciale care au beneficiat, în această perioadă, de avantajele instrucțiunii din 30.07.2013?

c) Lipsa de transparență privind ordinea de rambursare a cererilor (Registrul unic al cererilor de rambursare și al cererilor de prefinanţare aferente proiectelor finanțate din POSCCE 2007-2013 nu mai este actualizat din luna februarie), iar ca urmare a unor solicitări ale Agenției Române de Consultanță în această privință, au fost modificate raportările de plată prin POS CCE astfel încât nu se mai pot monitoriza plățile efectuate.

d) Ministerul Fondurilor Europene încurajează procesarea cererilor de rambursare pentru sectorul de stat, în detrimentul celui privat (cel care plătește taxe și impozite) și contrar obiectivului general al POS CCE - creșterea productivității întreprinderilor românești.

Ministerul Fondurilor Europene dorește implicarea sistemului bancar „în atragerea fondurilor europene alocate României în perioada de programare 2014-2020, atât în efectuarea plăților către beneficiari, cât și în procesul de selecție și evaluare a proiectelor depuse pentru contractarea de finanțări europene” în contextul în care băncile nu au satisfăcut cerințele de finanțare ale sectorului privat în ultimii ani, contrar creșterii productivității întreprinderilor românești.


AGENȚIA ROMÂNĂ DE CONSULTANȚĂ solicită următoarele:

1. Deblocarea de urgență a procesului de evaluare, selecție și contractare pentru proiectele depuse și efectuarea unitară a acestui proces.

2. Deblocarea și plata de urgență a cererilor de rambursare solicitate de ONG-uri și societăți comerciale.

3. Transparență în procesele de evaluare, selecție, contractare și rambursare a cheltuielilor (prezentarea de rapoarte clare, cu Axe prioritare, beneficiari, data depunerii cererii de rambursare și prefinanțare, data efectuării plății etc.).

4. Luarea tuturor măsurilor de simplificare a procesului de implementare al proiectelor (ex: abrogarea Ordinului Ministrului Afacerilor Europene nr. 1050/2012 privind aprobarea Procedurii de atribuire aplicabile beneficiarilor privați de proiecte finanțate din instrumente structurale, obiectivul „Convergență”).

Președinte: Laura ZĂINESCU

06 septembrie 2011

MCSI a anuntat lansarea in data de 5 octombrie 2011 a apelului de proiecte pentru operatiunea Operatiunea 3.3.1 „Sprijin pentru sisteme TIC integrate si alte aplicatii electronice pentru afaceri” din cadrul DMI 3.3 „Sustinerea e-economiei”, POS-CCE.

Proiectele se depun on-line, in mod continuu, începand cu 5 octombrie 2011 ora 9:00 și se va încheia pe 30 martie 2012 ora 16:30. Inregistrarea on-line se va realiza la adresa de Internet www.fonduri.mcsi.ro. In termen de maxim 5 zile lucratoare de la inregistrarea on-line, solicitantii trebuie sa depuna dosarul complet la sediul MCSI cu respectarea tuturor detaliilor cuprinse in Ghidul solicitantului pentru aceasta operatiune. Beneficiarii eligibili pentru aceasta operatiune sunt IMM-urile (inclusiv microintreprinderile).

Bugetul total alocat acestui apel de proiecte este de 280 milioane lei. Valoarea maxima a finantarii nerambursabile acordate este de 1.200.000 lei, iar cea minima de 45.000 lei. Sursa: www.mcsi.ro


02 iunie 2011

AM POSCCE a lansat cererea de propuneri de proiecte aferenta Operatiunii „Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile pentru intreprinderile mari”, din cadrul DMI 1.1. “Investitii productive si pregatirea pentru concurenta pe piata a intreprinderilor, in special IMM-uri”.

Pentru a fi eligibili, solicitantii trebuie sa fie operatori economici inregistrati legal in Romania care au peste 250 de angajati sau realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de peste 50 de milioane de euro (sau sa detina active totale care depasesc 43 de milioane de euro).

Bugetul total alocat acestui apel de proiecte este de 400 milioane de lei, iar valoarea finanțării nerambursabile pentru un proiect este de maxim 20 milioane lei.

Cererile de finantare vor putea fi depuse incepand cu data de 2 iunie 2011, termenul limita fiind 16 august 2011. Sursa: www.minind.ro


18 aprilie 2011

Organismul Intermediar pentru IMM informează solicitanţii interesaţi în accesarea fondurilor nerambursabile în cadrul Apelului 3 de proiecte al operaţiunii 1.1.1.A1 — Sprijin financiar cu valoare cuprinsă între 1.065.000 şi 6.375.000 lei acordat pentru investitii în întreprinderile mici şi mijlocii, că pentru calculul indicatorilor economici solicitaţi la Pct. 8 — Planul Financiar din Planul de Afaceri (Formularul E, anexat la Cererea de Finanţare) se va utiliza aplicaţia informatică aflată spre consultare publică începând de astăzi, 18 aprilie 2011, pe site-ul www.metodologie.ro/CalculFinanciar

Aplicaţia informatică va rămâne postată spre consultare publică până la data de 18 mai 2011. Ulterior acestei date va fi lansat Apelul de proiecte. Sursa http://oiimm.mimmcma.ro/


11 aprilie 2011

APDRP a publicat Ghidurile Solicitantului pentru Masurile 312 „Sprijin pentru crearea si dezvoltarea microintreprinderilor” și 125 „Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii” din cadrul PNDR.

Cele doua linii de finantare vor fi lansate pe 2 mai 2011, cu termen de depunere 31 mai 2011.

Pentru detalii şi ghidurile solicitantului va invităm să accesaţi www.apdrp.ro


07 aprilie 2011

Directia Generala Pescuit - Autoritatea de Management pentru POP (DGP-AMPOP) a anuntat lansarea, incepand cu data de 04 aprilie 2011, a sesiunii deschise de primire cereri de finantare pentru masurile din cadrul Axelor prioritare 1, 2 si 3 pentru acordarea fondurilor nerambursabile pentru pescuit si acvacultura conform masurilor din cadrul POP.

De asemenea, au fost publicate si Ghidurile finale aferente masurilor:

 • 1.1. Incetarea permanenta a activitatilor de pescuit
 • 1.2. Incetarea temporara a activitatilor de pescuit
 • 1.3. Investitii la bordul navelor si selectivitate
 • 1.4. Pescuitul de coasta la scara redusa (nave cu o lungime totala mai mica de 12 m)
 • Actiunea 1.4.1. Proiecte colective in conformitate cu articolul 26(4) din Regulamentul (CE) nr. 1198/2006 al Consiliului privind FE
 • Actiunea 1.4.2. Sprijin pentru pensionarea anticipată
 • Actiunea 1.4.3. Investitii la bordul navelor de pescuit si selectivitate
1.5. Compensatii socio-economice pentru managementul flotei comunitare
 • Actiunea 1.5.a) Indemnizatii re-innoibile pentru pescarii care au lucrat la bordul unei nave pe o perioada de cel putin 12 luni ca pescari
 • Actiunea 1.5.b) Plecare timpurie din sectorul pescuitului, inclusiv pensionare anticipata
 • Actiunea 1.5.c) Prime individuale acordate pescarilor cu varsta sub 40 de ani in baza alin.(2), art.27 din Regulamentul (CE) 1198/2006 privind FEP
2.1. Acvacultura
 • Actiunea 2.1.1. Cresterea capacitatii de productie datorita constituirii de noi exploatatii piscicole
 • Actiunea 2.1.2. Cresterea productiei datorita extinderii sau modernizarii exploatatiilor piscicole existente
 • Actiunea 2.1.3. Cresterea numarului de puiet provenit din statiile de reproducere
 • Actiunea 2.1.4. Masuri pentru mediul acvatic

2.2. Pescuitul in apele interioare

2.3. Prelucrarea si comercializarea pestelui

3.1. Actiuni colective

3.2. Protectia si dezvoltarea faunei si florei acvatice

3.3. Porturi de pescuit, puncte de debarcare si adaposturi

3.4. Dezvoltarea de noi piete si campanii de promovare

3.5. Actiuni pilot

Termenul limita pentru depunerea proiectelor este 30 noiembrie 2011.

Sursa: www.ampeste.ro

14 octombrie 2010

Lansarea Operatiunii 2.1.1. “Proiecte de cercetare in parteneriat intre universitati/ institutii de cercetare-dezvoltare si intreprinderi", POSCCE.

Apelul de proiecte este cu depunere continua pana la epuizarea bugetului. Alocarea financiară disponibilă pentru acest apel de proiecte este de 200 milioane lei.

Solicitantii eligibili sunt intreprinderile cu sau fara activitate C-D mentionata in statut, dar pentru care cercetarea-dezvoltarea nu constituie obiectul principal de activitate.

Descarcă Ghidul Solicitantului


27 septembrie 2010

AM POSDRU lansază linia de finanțare pentru proiecte de tip grant nr. 109

„Tranzitia de la scoala la viata activa” (DMI 2.1):

Proiectele propuse in cadrul acestei linii de finantare vor contribui la sprijinirea programelor de invatare la locul de munca pentru elevi si studenti, sprijinirea initiativelor de parteneriat intre scoli, universitati si intreprinderi, la dezvoltarea si furnizarea serviciilor de orientare, consiliere si indrumare in sprijinul tranzitiei de la scoala la viata activa, monitorizarea insertiei tinerilor absolventi pe piata muncii si la dezvoltarea actiunilor inovatoare in vederea imbunatatirii tranzitiei de la scoala la viata activa.

Alocarea financiara pentru aceasta linie de finantare este de 9.437.819 lei, respectiv 2.228.845 euro. Fiecare proiect poate primi o finantare de minim 211.720 lei (echivalentul a 50.000 euro) si maxim 2.117.195,76 lei (echivalentul a 499.999 euro).

Cererile de finantare se completeaza in limba romana si se transmit exclusiv on-line, pana la data de 10.12.2010 ora 17.00, prin intermediul aplicatiei Actionweb. Evaluarea proiectelor se face dupa principiul „primul venit, primul servit”.

Descarca Ghidul Solicitantului (conditii specifice - varianta finala)


02 septembrie 2010

OI POSDRU MECTS lanseză  linia de finanţare pentru proiectele de tip strategic aferente Domeniului Major de Intervenţie (DMI) 1.5 – „Burse doctorale”

Condiţii Generale :  Ghidul Solicitantului 2010 - Condiţii Generale

Condiţii Specifice :  "Burse doctorale"-  2010

Anexe la  Ghidul Solicitantului - Condiţii specifice


01 iunie 2010

APDRP a lansează doua noi apeluri de proiecte in cadrul PNDR, pentru următoarele măsuri:

Termenul limita pentru depunerea proiectelor este 30 iunie 2010.

25 mai 2010

AM POP lansează sesiunile de primire a cererilor de finanţare pentru următoarele măsuri din cadrul Programului Operational pentru Pescuit:

 • Masura 1.1 – Ajutor public pentru incetarea permanenta a activitatilor de pescuit;
 • Masura 1.2 – Ajutor public pentru incetarea temporara a activitatilor de pescuit;
 • Masura 1.3 – Investitii la bordul navelor si selectivitate;
 • Masura 1.4 – Pescuitul de coasta la scara redusa;
 • Masura 1.5 – Compensatii socio-economice pentru managementul flotei comunitare:
  • Actiunea 1 - Ajutor pentru achizitionarea unei nave pentru prima data;
  • Actiunea 2 - Sprijin pentru pensionare anticipata (nave mai mari de 12 m);
  • Actiunea 3 - Sprijin pentru pescarii afectati de oprirea definitiva a unei nave din activitate (pentru toate navele);
 • Masura 2.5  - Pescuit in apele interioare;
Fondurile alocate in anul 2010 pentru cele 6 masuri sunt următoarele:
 • Masura 1.1 - 2.097.308,50 euro;
 • Masura 1.2 - 299.615,50 euro;
 • Masura 1.3 - 1.498.077,50 euro;
 • Masura 1.4 - 898.846,50 euro;
 • Masura 1.5 - 1.198.462,00 euro;
 • Masura 2.5 - 2.835.504,00 euro.
Termenul limita de depunere a cererilor de finantare este 30 decembrie 2010.

Pentru detalii şi ghidurile solicitantului va invităm să accesaţi www.madr.ro

04 mai 2010

Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica a anuntat lansarea apelului pe anul 2010 pentru Operatiunea 2.3.2 - “Dezvoltarea infrastructurii de CD a intreprinderilor, cu crearea de noi locuri de munca pentru CD” din cadrul POSCCE.

Termenul pentru depunerea propunerilor de proiecte este 2 septembrie 2010, ora 17:00.

Prin aceasta operatiune sunt sprijinite urmatoarele categorii de proiecte:

 • Proiecte de modernizare a unor infrastructuri existente prin achizitionarea de noi instrumente si echipamente de cercetare, insotite sau nu de executia de lucrari de modernizare;
 • Proiecte cu constructii/extindere de cladiri pentru crearea de noi centre sau laboratoare de cercetare in cadrul intreprinderii.

Descarcă Ghidul Solicitantului.


30 aprilie 2010

APDRP a anuntat deschiderea unei noi sesiuni pentru depunerea proiectelor care vizeaza Masura 121 - „Modernizarea exploatatiilor agricole” din cadrul PNDR.

Cererile de finantare vor putea fi depuse incepand de luni, 3 mai, termenul limita fiind 31 mai 2010.

Fermierii pot primi sprijin nerambursabil de pana la 1,6 milioane de euro pentru investitii in exploatatiile agricole, intr-un procent de cofinantare care porneste de la 40% din valoarea totala eligibila a proiectului.

Descarcă Ghidul Solicitantului.


15 aprilie 2010

In perioada 15 aprilie - 14 mai 2010 se va desfasura a doua sesiune de depunere a proiectelor pentru Masura 141 „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenta” din cadrul PNDR.

Prin Măsura 141 se acorda sprijin public nerambursabil de 1.500 de euro/an/ferma de semi – subzistenţă, pentru o perioada de cinci ani, unui singur membru al familiei, pentru aceeasi exploatatie agricolă.

Fermierii pot primi sprijin nerambursabil de pana la 1,6 milioane de euro pentru investitii in exploatatiile agricole, intr-un procent de cofinantare care porneste de la 40% din valoarea totala eligibila a proiectului.

Descarcă Ghidul solicitantului.


26 martie 2010

Direcţia Generală Pescuit - Autoritatea de Management pentru POP anunţă lansarea sesiunii deschise de primire de cereri de finanţare pentru Măsurile 2.1 – „Investiţii productive în acvacultură” şi Măsura 2.6 – „Investiţii în procesare şi marketing”, din cadrul Axei 2, pentru acordarea fondurilor nerambursabile pentru pescuit şi acvacultură conform Măsurilor de investiţii din cadrul Programului Operaţional pentru Pescuit 2007-2013.

Termenul limita de depunere a proiectelor este 31.12.2010.

Fondurile alocate în anul 2010 pentru cele 2 măsuri sunt următoarele:

 1. Măsura 2.1 – „Investiţii productive în acvacultură” - 35.916.384 euro
 2. Măsura 2.6 – „Investiţii în procesare şi marketing” - 21.423.808 euro

Descarcă Ghidul Solicitantului: Măsura 2.1 şi Măsura 2.6


09 martie 2010

AM POSCCE a lansat cel de-al doilea apel de proiecte pentru operatiunea "Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile in intreprinderi mari", din cadrul DMI 1.1 “Investitii productive si pregatirea pentru competitia pe piata a intreprinderilor, in special a IMM”, Axa 1 “Un sistem de productie inovativ si eco-eficient”.

Termenul limita de depunere a proiectelor este 31 mai 2010.

Tipuri de proiecte eligibile:

 • Proiecte cu un grad adecvat de inovare care sa duca la crearea de noi capacitati de productie sau extinderea unora;
 • Proiecte pentru companiile care vor sa implementeze noi produse sau servicii (investitii in utilaje si tehnologii care sa duca la diversificarea productiei prin fabricarea de produse noi, superioare calitativ si eficiente din punct de vedere al consumurilor energetice);
 • Proiecte ce implica modernizarea si dezvoltarea intreprinderilor prin investitii in echipamente si utilaje de productie.

Printre cheltuielile eligibile se numară:
 • Cheltuielile pentru achizitia de teren eligibile (in limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile)
 • Cheltuielile pentru achizitia de bunuri din categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar
 • Cheltuielile pentru achizitia de imobilizari necorporale precum aplicatii informatice strict legate de proiect, brevete, licente si know-how, solutii tehnice nebrevetate


Intensitatea maximă a sprijinului financiar nerambursabil acordat este de:

- 40% din totalul cheltuielilor eligibile pentru Regiunea Bucuresti-Ilfov şi

- 50% pentru restul regiunilor.

Valoarea totala a sprijinului acordat nu poate depasi 5 milioane euro (aproximativ 20 de milioane de lei). Bugetul total alocat pentru acest apel de proiecte este de 450 milioane lei.


22 ianuarie 2010

AM PODCA a lansat 5 cereri de idei de proiecte aferente anului 2010 pentru urmatoarele domenii majore de interventie:

 • DMI 1.1 „Imbunatatirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ”;
 • DMI 1.2. „Cresterea responsabilizarii administratiei publice”
 • DMI 1.3. „Imbunatatirea eficacitatii organizationale” – numai pentru sectoarele prioritare definite in PO DCA
 • DMI 2.1. „Sprijin pentru procesul de descentralizare sectoriala a serviciilor”
 • DMI 2.2. „Imbunatatirea calitatii si eficientei furnizarii serviciilor

Cererile de idei de proiecte lansate nu au termen limita de depunere.

Solicitanţii eligibili sunt autoritatile administratiei publice centrale (ministere, agenţii) cu atributii in rezolvarea problemei descrise.

Pentru mai multe detalii site-ul www.mai.gov.ro, rubrica "fonduri structurale"


16 noiembrie 2009

În perioada 16 noiembrie - 11 decembrie 2009, se pot depune proiecte în cadrul celei de a patra sesiuni pentru două masuri din cadrul PNDR:

a. MĂSURA 312 Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de microintreprinderi prin care se pot realiza urmatoarele tipuri de investitii:

- Investitii in activitati non-agricole productive cum ar fi:

 • In activitati de procesare industriala a produselor lemnoase (ex. mobila).
 • Industria usoara (articole de pielarie, incaltaminte, lana, blana, tricotaje, produse de uz gospodaresc, produse odorizante).
 • Mecanica fina, asamblare masini, unelte si obiecte casnice, producerea de ambalaje.

- Investitii pentru dezvoltarea activitatilor mestesugaresti, de artizanat şi a altor activitati traditionale non-agricole cu specific local

- Servicii pentru populatia rurală cum ar fi:

 • Servicii de croitorie, frizerie, cizmarie;
 • Servicii de conectare si difuzare internet;
 • Servicii de mecanizare, protectie fitosanitara, insamantare artificiala a animalelor;
 • Servicii reparatii masini, unelte si obiecte casnice.

b. MĂSURA 313 Incurajarea activitatilor turistice, prin care se pot realiza urmatoarele tipuri de investitii:

 • Investitii in infrastructura de primire turistica cum ar fi: vile, bungalow-uri, cabane turistice, campinguri, sate de vacanta, popasuri turistice, casute tip camping, pensiuni turistice si pensiuni agroturistice, structuri de primire cu functiuni de cazare pe pontoane plutitoare;
 • Investitii in activitati recreationale - spatii de campare, amenajari de stranduri si piscine, achizitionare de mijloace de transport traditionale pentru plimbari, trasee pentru echitatie,achizitie de cai in scop turistic, rafting;
 • Investitii in infrastructura la scara mica precum centrele de informare, amenajarea de marcaje turistice.

Pentru mai multe detalii www.apdrp.ro


A fost publicat Ghidul Solicitantului pentru Domeniul Major de Intervenţie 4.3 Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor.

Descarcă Ghidul Solicitantului

Cererile de finanţare pot fi depuse la Organismele Intermediare incepând cu data de 23 noiembrie 2009.


12 octombrie 2009

În perioada 12 octombrie - 6 noiembrie 2009, se pot depune proiecte în cadrul celei de a treia sesiuni pentru două masuri din cadrul PNDR:

a. MĂSURA 312 Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de microintreprinderi prin care se pot realiza urmatoarele tipuri de investitii:

- Investitii in activitati non-agricole productive cum ar fi:

 • In activitati de procesare industriala a produselor lemnoase (ex. mobila).
 • Industria usoara (articole de pielarie, incaltaminte, lana, blana, tricotaje, produse de uz gospodaresc, produse odorizante).
 • Mecanica fina, asamblare masini, unelte si obiecte casnice, producerea de ambalaje.

- Investitii pentru dezvoltarea activitatilor mestesugaresti, de artizanat şi a altor activitati traditionale non-agricole cu specific local

- Servicii pentru populatia rurală cum ar fi:

 • Servicii de croitorie, frizerie, cizmarie;
 • Servicii de conectare si difuzare internet;
 • Servicii de mecanizare, protectie fitosanitara, insamantare artificiala a animalelor;
 • Servicii reparatii masini, unelte si obiecte casnice.

b. MĂSURA 313 Incurajarea activitatilor turistice, prin care se pot realiza urmatoarele tipuri de investitii:

 • Investitii in infrastructura de primire turistica cum ar fi: vile, bungalow-uri, cabane turistice, campinguri, sate de vacanta, popasuri turistice, casute tip camping, pensiuni turistice si pensiuni agroturistice, structuri de primire cu functiuni de cazare pe pontoane plutitoare;
 • Investitii in activitati recreationale - spatii de campare, amenajari de stranduri si piscine, achizitionare de mijloace de transport traditionale pentru plimbari, trasee pentru echitatie,achizitie de cai in scop turistic, rafting;
 • Investitii in infrastructura la scara mica precum centrele de informare, amenajarea de marcaje turistice.

Pentru mai multe detalii www.apdrp.ro


Ministerul Mediului lanseaza cea de-a treia sesiune de selectie de proiecte pentru Axa 4 “Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protejarea naturii”.

Activitatile eligibile sunt:

 • elaborare/revizuire a planurilor, strategiilor si a masurilor de management al ariilor naturale protejate si alte activitati conexe (activitati preliminare masurilor concrete de investitii sau conservare),
 • investitii in infrastructura pentru uz public orientata spre protectia si gestionarea mediului in ariile protejate,
 • activitati privind mentinerea si imbunatatirea starii de conservare favorabila a habitatelor si speciilor, activitati de consultare, constientizare si informare,
 • activitati de instruire si cresterea capacitatii institutionale de gestionare a retelei de arii naturale protejate.

Data limita de transmitere a proiectelor este 25 ianuarie 2010, orele 16.00


Organismul Intermediar pentru IMM-uri măreşte perioada de pregătire a documentelor necesare contractării, de la 10 zile la 40 de zile.

Din dorinţa de a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari ai schemelor de finanţare şi având în vedere necesitatea obţinerii în timp util a tuturor documentelor consemnate în Opisul corespunzător etapei de Contractare, termenul prevăzut în Ghidurile solicitantului pentru pregătirea acestor documente se modifică de la 10 zile, la 40 de zile pentru:

 • Programului Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice" (POS CCE), Axa Prioritară
  1 - Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient;
 • operaţiunile ale căror apeluri din 2009 s-au încheiat ("Sprijin financiar cu valoarea cuprinsă între 1.075.001 lei - 6.450.000 lei acordat pentru investiţii în întreprinderile mici şi mijlocii" şi "Sprijin pentru accesul pe noi pieţe şi internaţionalizare");
 • operaţiunile ale căror apeluri mai sunt deschise ("Sprijin financiar în valoare de până la 1.075.000 lei acordat pentru investiţii în întreprinderile mici şi mijlocii" şi "Sprijin pentru implementarea standardelor internaţionale").

21 septembrie 2009

În perioada 21 septembrie - 30 noiembrie 2009 tinerii fermieri pot depunde proiecte pentru accesarea fondurilor europene prin cereri de proiecte pentru Masura 112 „Instalarea tinerilor fermieri” Axa I – „Cresterea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier” din cadrul PNDR.

Sprijinul financiar nerambursabil pentru aceasta masura este de 337.221.484 Euro, fiecare proiect putand beneficia de 10.000 euro pentru o exploatatie agricola cu dimensiunea minima de 6 UDE (Unitatea de Dimensiune Economica), iar peste aceasta dimensiune, sprijinul pentru instalare poate creste cu 2.000 euro/1UDE, dar nu va putea depasi 25.000 euro/exploatatie.

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Masura 112 sunt fermierii in varsta de pana la 40 de ani (neimpliniti la data depunerii Cererii de finantare), persoane fizice sau juridice care practica in principal activitati agricole si a caror exploatatie agricola:

 • are o dimensiune economica cuprinsa intre 6 si 40 UDE;
 • este situata pe teritoriul tarii;
 • este inregistrata in Registrul fermelor/Registrul agricol.

Organismul Intermediar pentru IMM-uri a aprobat cereri de rambursare in valoare de 1 milion de euro

Până la data de 18 septembrie 2009, Ministerul Intreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri, OI IMM si AM POSCCE a aprobat 22 de cereri de rambursare in valoare de aproximativ 1.000.000 de euro, aferente contractelor semnate pentru apelurile de proiecte din anul 2008 lansate in cadrul POSCCE, Axa 1 - Un sistem inovativ si eco-eficient de productie. www.mimmctpl.ro


11 septembrie 2009 - POS Mediu a înregistrat cea mai mare crestere a gradului de absorbtie în ultima luna.

Conform ultimelor date oficiale furnizate de Autoritatea de Coordonare a Instrumentelor Structurale, la data de 31 august 2009, POS Mediu înregistra un grad de absorbtie al fondurilor europene de 12,47%, în doar o luna acesta crescând cu aproape 6 puncte procentuale. Suma totala a platilor efectuate catre beneficiarii acestui program este de aproximativ 677 milioane de lei, ceea ce reprezinta 40% din totalul platilor efectuate la nivelul tuturor celorlalte programelor operationale. În urma cu 2 saptamâni, POS Mediu era apreciat de catre Comisia Europeana si de catre autoritatile române ca fiind cel mai de succes program operational derulat de tara noastra conform www.mmediu.ro

 
Copyright 2007 - 2015 © Agenţia Română de Consultanţă. Toate drepturile rezervate.      
Reguli de Confidenţialitate http://www.e-finantare.eu