AGENȚIA ROMÂNĂ DE CONSULTANȚĂ accesare fonduri structurale, europene, consultanta engleză    franceză     germană      rusă     alte limbi
 
 
» Prima pagină » Despre ARC » Conducere » Organizare » Programe » Noutăţi » Cariere » Servicii » Contact
 Agenţia Română de Consultanţă - Partenerul dumneavoastră în accesarea de fonduri naţionale şi europene!
 
  

 

 
Legături utile

Guvernul României

  

www.guv.ro

Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

  

www.minind.ro

Ministerul Finanţelor Publice

  

www.mfinante.gov.ro

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  

www.mdrl.gov.ro

Portalul autoritatii de managemet pentru cadru de sprijin comunitar

  

anaf.mfinante.ro/wps/portal

Ministerul Administraţiei şi Internelor

  

www.mira.gov.ro

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  

www.mmuncii.ro

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  

www.madr.ro

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  

www.mt.ro

Ministerul Educatiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului

  

www.edu.ro

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

  

www.mcti.ro

Ministerul Mediului şi Pădurilor

  

www.mmediu.ro

Organismul Intermediar pentru Energie

  

oie.minind.ro

Agentia de Plati pentru Dezvoltare rurala si Pescuit

  

www.apdrp.ro

Agentia Nationala pentru Pescuit şi Acvacultura

  

www.anpa.ro

Agentia pentru Dezvoltare Regionala 1 Nord Est

  

www.adrnordest.ro

Agentia pentru Dezvoltare Regionala 2 Sud Est

  

www.adrse.ro

Agentia pentru Dezvoltare Regionala 3 Sud Muntenia

  

www.adrmuntenia.ro

Agentia pentru Dezvoltare Regionala 4 Sud Vest Oltenia

  

www.adroltenia.ro

Agentia pentru Dezvoltare Regionala 5 Vest

  

www.adr5vest.ro

Agentia pentru Dezvoltare Regionala 6 Nord Vest

  

www.nord-vest.ro

Agentia pentru Dezvoltare Regionala 7 Centru

  

www.adrcentru.ro

Agentia pentru Dezvoltare Regionala 8 Bucuresti Ilfov

  

www.adrbi.ro

 

Legături utile pentru Programele Operaţionale

AM pentru Programul Operational Regional

  

www.inforegio.ro

AM pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

  

www.fseromania.ro

AM pentru Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice

  

amposcce.minind.ro

AM pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Capacitatii Administrative

  

modernizare.mai.gov.ro

AM pentru Programul Operational Sectorial Mediu

  

www.mmediu.ro/proiecte_europene_pos.htm

AM pentru Programul Operational Sectorial Transport

  

www.mt.ro

AM pentru Programul National de Dezvoltare Rurala

  

www.madr.ro

Programele de Cooperare Teritoriala Europeana

  

www.infocooperare.ro

Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale

  

www.fonduri-ue.ro

 
Copyright 2007 - 2015 © Agenţia Română de Consultanţă. Toate drepturile rezervate.      
Reguli de Confidenţialitate http://www.e-finantare.eu