AGENȚIA ROMÂNĂ DE CONSULTANȚĂ accesare fonduri structurale, europene, consultanta engleză    franceză     germană      rusă     alte limbi
 
 
» Prima pagină » Despre ARC » Conducere » Organizare » Programe » Noutăţi » Cariere » Servicii » Contact
 
  

 


Noutăţi, evenimente şi mesaje importante


România Arie Protejată - Grădina Maicii Domnului

 

"Școala va fi școală când omul va fi om și statul va fi stat." Mihai EMINESCU

 

PROBLEMELE CETĂŢII!07 iunie 2018, In atentia celor interesati:

AGENTIA ROMANA DE CONSULTANTA, ONG cu experienta de peste 10 ani în accesarea si implementarea de programe cu finantare europeana în diferite domenii de activitate, va lanseaza urmatoarea
INVITATIE SELECTIE PARTENER
Agentia Româna de Consultanta va invita sa deveniti parteneri în proiectul „Management sustenabil si conservarea biodiversitatii în regiunea Sud Muntenia” înregistrat în sistemul electronic MySMIS cu numarul 123710, în cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020, Axa prioritara 4 - Protectia mediului prin masuri de conservare a biodiversitatii, monitorizarea calitatii aerului si decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectiv Specific (OS) 4.1 „Cresterea gradului de protectie si conservare a biodiversitatii si refacerea ecosistemelor degradate”.

Procedura de selectie a Partenerului este “primul venit, primul servit” cu conditia ca suprafata ariilor propuse pentru finantare sa depaseasca 60 ha si numarul acestora sa fie mai mare de patru. Asteptam raspunsul dumneavoastra pe e-mail la adresa presedinte@a-r-c.ro sau la telefon 0771629064, pâna la data de 15 iunie 2018.


25 septembrie 2017, In atentia celor interesati:

AGENTIA ROMANA DE CONSULTANTA, ONG cu experienta de peste 10 ani în accesarea si implementarea de programe cu finantare europeana în diferite domenii de activitate, va lanseaza urmatoarea
INVITATIE SELECTIE PARTENER
În vederea depunerii unor proiecte referitoare la elaborarea planurilor de management (actiunea A din Ghidul solicitantului) finantate prin Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) Componenta 1 - Apel : POIM/178/4/1/Cresterea gradului de protectie si conservare a biodiversitatii si refacerea ecosistemelor degradate/1/Cresterea gradului de protectie si conservare a biodiversitatii si refacerea ecosistemelor degradate. Procedura de selectie a Partenerului este “primul venit, primul servit” cu conditia ca suprafata ariilor propuse pentru finantare sa depaseasca 60 ha. Asteptam raspunsul dumneavoastra pe e-mail la adresa presedinte@a-r-c.ro pana la data de 15 octombrie 2017.


Februarie 2013


21 noiembrie 2013, AGENȚIA ROMÂNĂ DE CONSULTANȚĂ organizează conferința de lansare a proiectului ”Managementul ariei protejate Muscelele Argeșului” în data de 26.11.2013, orele 10:30, la Universitatea din Pitești (str. Târgu din Vale, nr. 1, corp Rectorat, amfiteatrul Gheorghe Brătianu, sala I 307).


14 noiembrie 2013, Doamna preşedinte Laura ZĂINESCU solicită domnului viceprim-ministru Daniel CHIŢOIU demiterea domnului Radu-Graţian GHEŢEA de la conducerea CEC Bank pentru neprofesionalism și clientelism.


23 octombrie 2013, Beneficiarii privați ai fondurilor europene pot primi corecții financiare! A fost publicat Ordinul nr. 1120 emis de Ministrul Fondurilor Europene.


14 octombrie 2013, AGERPRES:  Beneficiarii privați ai fondurilor europene nu pot primi corecții financiare!

În vederea susținerii activităților Autorităților de management și a Ministerului Fondurilor Europene, pentru mărirea ratei de absorbție a fondurilor europene;

Într-o scrisoare deschisă adresată domnului Eugen TEODOROVICI, ministrul Fondurilor Europene, Autorităților de Management, Organismelor Intermediare și a tuturor beneficiarilor privați de fonduri europene;

Doamna Laura ZĂINESCU, președintele Agenției Române de Consultanță, trage un semnal de alarmă referitor la corecțiile financiare aplicate de către Organismele Intermediare, prin interpretarea eronată a OUG nr. 66/2011, beneficiarilor care nu intră sub incidența OUG 34/2006 cu modificările și completările ulterioare.

Beneficiarii privați care au respectat contractul/acordul/ordinul/decizia de finanţare nu pot primi corecții financiare! Aceste aspecte sunt foarte grave. Beneficiarii privați sunt extrem de nemulțumiți, absorbția fondurilor este redusă și îngreunată de aceste măsuri abuzive de a aplica corecții financiare.

Biroul de Presă al ARC - citește comunicatul


30 august 2013, DEMISIA MINISTRULUI DANIEL CHIȚOIU ȘI A CELOR IMPLICAȚI

AGENȚIA ROMÂNĂ DE CONSULTANȚĂ mulțumește miilor de IMM-uri și mass-mediei, care au sprijinit și prezentat demersul de a anula sesiunea de înscriere on-line a cererilor de acord pentru finanțare în baza H.G. nr. 274/2013, organizată în data de 28.08.2013.

Această reușită comună este în interesul general, al cetățenilor, care doresc un management profesionist și transparent din partea autorităților statului.

Urmare a suspiciunilor de fraudă și a recunoașterii lipsei de profesionalism din Minister de către ministrul finanțelor, solicităm:

DEMISIA MINISTRULUI DANIEL CHIȚOIU ȘI A CELOR IMPLICAȚI
în organizarea procesului de umilire a societăților comerciale din România.

Menționăm că luni, 2 septembrie, vom organiza o conferință de presă pentru prezentarea analizei celor 714 societăți comerciale care au fost înregistrate on-line, iar pe site-ul www.minimis.ro vom prezenta toate informațiile.

Președinte, Laura ZĂINESCU


28 august 2013, Scrisoarea deschisă adresată domnului Victor PONTA, Primul-Ministru al Guvernului României.

ANULAREA APLICAȚIEI DE INREGISTRARE A PROIECTELOR DE MINIMIS!

Stimate domnule Victor PONTA,
Primul-Ministru al Guvernului României

Vă mulțumim pentru răspunsul prompt adresat beneficiarilor contractelor de finanțare POS CCE din data de 26.08.2013 și apreciem Planul de acțiuni pentru deblocarea rapidă a Programului.

AGENȚIA ROMÂNĂ DE CONSULTANȚĂ este surprinsă de modalitatea prin care Ministerul Finanțelor Publice a organizat depunerea on-line a cererilor de acord pentru finanțare în baza H.G. nr. 274/2013 și vă solicită de urgență următoarele:

1. Trimiterea de urgență a Corpului de Control al Primului-Ministru, în vederea verificării modalității de apariție subită a „listei înscrierilor pentru obținerea unui număr de ordine pentru aprobarea Cererii de ajutor de stat (minimis)”.

2. Anularea sesiunii de înscriere on-line a cererilor de acord pentru finanțare în baza H.G. nr. 274/2013, organizate în data de 28.08.2013 între orele 8:30-8:35:54.

Atragem atenția că solicitanții (IMM-urile) nu au putut înregistra on-line cererea de ajutor de stat, pe site-ul ministerului fiind disponibilă permanent mențiunea Sesiune de înregistrare on-line închisă. Cu toate acestea în aproximativ 30 de minute a apărut pe site-ul Ministerului Finanțelor o listă cu 714 aplicații on-line.

Solicităm de urgență luarea tuturor măsurilor ce se impun!

Cu stimă,

Președinte, Laura ZĂINESCU


27 august 2013, Scrisoarea transmisă de premierul Victor Ponta şi ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, beneficiarilor contractelor de finanţare POS CCE. Citeşte scrisoarea!


22 august 2013, COMUNICAT DE PRESĂ: COMPETITIVITATEA ECONOMICĂ DIN ROMÂNIA BLOCATĂ de
Ministerul Fondurilor Europene, AM POS CCE și Organismele Intermediare
.

În vederea accesării fondurilor europene, atât de importante pentru dezvoltarea durabilă a României;
Din 2007, AGENȚIA ROMÂNĂ DE CONSULTANȚĂ a desfășurat activități profesionale și o serie de demersuri pentru simplificarea procedurilor, asigurarea transparenței proceselor de evaluare, selecție,  contractare și rambursare a cheltuielilor, corectarea neregulilor etc.

Din păcate, constatăm că, în continuare, sunt probleme majore, care nu s-au rezolvat în urma sesizărilor pe care le-am făcut prin mass-media și direct către autoritățile de management.

Astfel, observăm cum mediul privat din România este umilit și falimentat de către Autoritatea de Management pentru creșterea competitivității economice și organismele intermediare pe care le coordonează.

Citeşte comunicatul!


2011-2013: www.mediu.a-r-c.ro

 

26 martie 2013: ANUNŢ PUBLIC 2, Jurnalul Naţional


15, 19 şi 22 noiembrie 2012: ARC organizează 3 întâlniri cu scopul sensibilizării, implicării şi creării unei atitudini favorabile în rândul autorităților şi comunităților locale, cu privire la conservarea şi protecția siturilor Natura 2000 Poiana cu narcise de la Negraşi, Lunca mijlocie a Argeşului şi Bucşani. Click pentru detalii!


Octombrie - noiembrie 2012:

Agenția Română de Consultanță participă la sedinţele Comitetului Consultativ Tematic Mediu şi Schimări Climatice, Grupul de lucru pentru Biodiversitate, organizate de Ministerul Mediului şi Pădurilor, în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Europene.


Septembrie - noiembrie 2012:

Agenția Română de Consultanță participă la sedinţele Comitetului Consultativ Tematic, Ocupare, Incluziune Socială şi Servicii Sociale şi la dezbaterea unor proiecte de lege referitoare la economia socială, organizate de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.


6 iulie 2012:

Agenția Română de Consultanță participă la conferinţa regională cu tema "Creşterea absorbţiei fondurilor structurale şi de coeziune" organizată de Ministerul Afacerilor Europene prin intermediul Centrului de Informare pentru Instrumente Structurale.

În imaginea alăturată domnul Leonard ORBAN, ministru al afacerilor europene, discutând cu domnul Bogdan ALIGICĂ despre proiectele Agenției Române de Consultanță şi despre absorbţia fondurilor europene.

Evenimentul a avut loc la Mamaia (hotel Iaki - sala Viena) şi a reunit reprezentanţi ai instituţiilor cu atribuţii în gestionarea fondurilor structurale şi de coeziune, ai autorităţilor centrale şi locale, ai beneficiarilor şi consultanţilor în domeniu.

 


24 mai 2012:

Agenţia Română de Consultanţăanunță demararea procedurii de achiziție pentru atribuirea contractului de servicii "Elaborare plan de comunicare" necesar depunerii unui proiect de elaborare plan de management şi conștientizare a siturilor Natura 2000. Descarcă anunțul!


14 mai 2012:

Agenţia Română de Consultanţă salută demersurile întreprinse de Ministerul Mediului şi Pădurilor - Direcţia Generală AM POS Mediu pentru simplificarea procesului de implementare a proiectelor finanţate.
Prin Instrucţiunea privind întocmirea şi transmiterea Raportului de progres trimestrial al proiectului, a fost  eliminată obligativitatea întocmirii şi transmiterii, de către Beneficiarii proiectelor finanţate prin Axele 1-5 POS Mediu, a Raportului de progres lunar.
Prin înlocuirea obligaţiei referitoare la Raportul de progres lunar cu cea de a depune Raport de progres trimestrial, se realizează o reducere a volumului de documente ce trebuie întocmite în cadrul proiectelor, care nu poate avea, din punctul nostru de vedere, decât efecte pozitive atât asupra activităţii Beneficiarilor, cât şi a Organismelor Intermediare şi Direcţiei Generale AM POS Mediu.

Departamentul Juridic al ARC


13 ianuarie 2012:

Agenţia Română de Consultanţă anunță demararea procedurii de achiziție pentru atribuirea contractului de servicii privind elaborarea, dezbaterea si avizarea Planurilor de management ale Ariilor naturale protejate, ale reţelei Natura 2000, conform caietului de sarcini anexat. Descarcă anunțul! Anunţul prezentat pe site-ul POS MEDIU și pe site-ul e-transparenta.ro


6 decembrie 2011, comunicat de presă:

Conferinţa de lansare a proiectului Planuri de management pentru siturile Natura 2000: ROSCI0014, ROSCI0106 şi ROSCI0203, organizată de Agenția Română de Consultanță la Hotelul Ramada din Piteşti.

Adresăm mulţumiri personalităţilor şi reprezentanţilor autorităţilor publice regionale, judeţene şi locale, care, prin participarea la conferinţă, şi-au manifestat interesul pentru protejarea şi conservarea biodiversităţii în cele 3 situri Natura 2000 ale proiectului ARC.

Totodată, ne exprimăm dorinţa unei bune colaborări cu autorităţile şi instituţiile responsabile din judeţele Argeş, Dâmboviţa şi Giurgiu, pentru implementarea proiectului.

Biroul de Presă al ARC


28 noiembrie 2011:

Cu ocazia lansării Proiectului

Planuri de management pentru siturile Natura 2000: ROSCI0014, ROSCI0106 şi ROSCI0203,

Agenția Română de Consultanță organizează

conferinţa ce va avea loc la Hotel Ramada din Municipiul Piteşti, în data de 6 decembrie 2011, orele 10:30.


22 noiembrie 2011:

Agenţia Română de Consultanţă anunță demararea procedurii de achiziție pentru atribuirea contractului de servicii privind realizarea unor sondaje de opinie în vederea evaluării gradului de conștientizare la nivelul grupului țintă cu privire la importanța conservării biodiversității, conform caietului de sarcini anexat. Descarcă anunțul! Anunţul prezentat pe site-ul POS MEDIU și pe site-ul e-transparenta.ro


27 octombrie 2011:

Agenţia Română de Consultanţă anunță demararea procedurii de achiziție pentru atribuirea contractului de servicii de informare și publicitate, conform caietului de sarcini. Descarcă anunțul!

Agenţia Română de Consultanţă anunță demararea procedurii de achiziție de bunuri pentru atribuirea contractului de furnizare a următoarelor bunuri pentru Unitatea de Implementare a Proiectului: 3 laptopuri, o multifuncțională și un aparat pentru aer condiționat, conform caracteristicilor tehnice anexate. Descarcă anunțul!

Anunturile prezentate pe site-ul POS MEDIU și pe site-ul e-transparenta.ro.


19 septembrie 2011:

Agenția Română de Consultanță semnează contractul pentru finanțarea Proiectului Planuri de management pentru siturile Natura 2000: ROSCI0014, ROSCI0106 şi ROSCI0203. Proiectul are codul de identificare SMIS - CNSR 35636 și durata de implementare de 18 luni (de la data 01.10.2011 până la data de 31.03.2013), iar valoarea totală este de 1.539.938 lei din care 1.291.903 lei asistență financiară nerambursabilă.

În imaginea alăturată doamna Laura ZĂINESCU, președintele Agenției Române de Consultanță, împreună cu domnul Adrian MÎNDROIU, director general al Direcției Generale AM POS MEDIU, Autoritate de Management pentru Programul Operațional Sectorial MEDIU.


30 august 2011:

Reprezentanții Agenției Române de Consultanță participă la Workshop-ul Regional intitulat "Implementarea proiectelor finanțate prin POS MEDIU - aspecte esențiale și recomandări", organizat de Organismul Intermediar pentru POS Mediu Pitești pentru Regiunea 3 Sud - Muntenia.

Menționăm că Agenția Română de Consultanță a primit aprobare pentru finanțarea Proiectului Planuri de management pentru siturile Natura 2000: ROSCI0014, ROSCI0106 şi ROSCI0203 în data de 12 iulie 2011.


29 iulie 2011, AvocatNet.ro:

Agenția Română de Consultanță, consideră ca diminuarea cuantumului prefinantarii de la 30% din valoarea eligibila a proiectului la 10% și acordarea acesteia in doua transe va conduce la ingreunarea implementarii proiectelor si la descurajarea celor care doresc să depună noi cereri de finanțare.

06 iunie 2011

Agenţia Română de Consultanţă

semnează parteneriatul cu

Asociația Română pentru Cultură, Educație și Sport
referitor la implementarea Proiectului:

TINERETUL IMPLICAT ÎN ACTIVITĂȚI DE PROTECȚIE A MEDIULUI

Pentru mai multe detalii vă invităm să accesați web-site-ul www.mediu.arces.ro


31 martie 2011, ANUNT IMPORTANT:

Din cauza amânărilor finalizării lucrărilor de reabilitare a străzii Berzei, Agenţia Română de Consultanţă va programa toate întâlnirile la alte sedii din Bucureşti. Preconizăm că această situaţie se va menţine până în luna martie 2012.


24 ianuarie 2011:

Biroul de Presă al Agenţiei Române de Consultanţă anunță noua adresă oficială a site-ului ARC: www.A-R-C.ro


05 ianuarie 2011:

Agenţia Română de Consultanţă anunță demararea procedurii de achiziție pentru atribuirea contractului de servicii  “Elaborare plan de comunicare” necesar depunerii unui proiect de elaborare plan de management și conștientizare a siturilor Natura 2000. Descarcă anunțul!


Noiembrie 2010:

Agenţia Română de Consultanţă obține aprobarea finanțării

Proiectului RESTAURARE, CONSOLIDARE, PUNERE ÎN VALOARE ŞI INTRODUCERE ÎN CIRCUITUL TURISTIC AL COMPLEXULUI ARHITECTURAL MEDIEVAL AL FOSTEI MÂNĂSTIRI NEGOIEŞTI-ŞOLDANU, JUDEŢUL CĂLĂRAŞI

prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5, Domeniul major de intervenţie 5.1 – Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe.

Proiectul de restaurare a Bisericii Negoiești din județul Călărași are codul SMIS 14472 și a primit finanțare nerambursabilă în valoare de 5.668.650,68 lei (1.350.000 euro) prin Contractul nr. 1526 din data de 06.05.2011, încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia. Menționăm că obiectivul Proiectului (ctitorie a domnitorului Matei Basarab din anul 1646) se încadrează în grupa A – monumente istorice de valoare naţională şi universală, în conformitate cu Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice.


14 octombrie 2010:

Agenţia Română de Consultanţă participă la

Târgul Economico-Juridic EconomicFest,

la World Trade Center, București.


12 aprilie 2010:

Agenţia Română de Consultanţă solicită Primului-Ministru al Guvernului României, domnului Emil BOC, extinderea garantării de către stat a cofinanţării pentru accesarea fondurilor europene de care beneficiază în prezent autorităţile publice locale, instituţiile de învăţământ superior publice şi institutele de cercetare-dezvoltare publice acreditate, regiile de alimentare cu apă şi canalizare şi pentru organizaţiile neguvernamentale şi instituţiile de cult.


8 martie 2010, ANUNT IMPORTANT:

Din cauza lucrărilor de reabilitare a străzii Berzei, Agenţia Română de Consultanţă va programa toate întâlnirile la alte sedii din Bucureşti. Această situaţie se va menţine până în luna martie 2011, data de finalizare a lucrărilor.


9 noiembrie 2009: Agenţia Română de Consultanţă participă la Seminarul de informare Regio pentru potenţialii beneficiari de fonduri prin Programul Operational Regional, organizat de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov, în Sala Ronda a Hotelului Intercontinental.


03 noiembrie 2009: www.comunicatedepresa.ro

VOLUNTAR PENTRU O LUNA

AGENTIA ROMANA DE CONSULTANTA ofera studentilor posibilitatea de a activa timp de o luna in cadrul unei societati de consultanta de top din Romania.

Programul VOLUNTAR PENTRU O LUNA ofera studentilor posibilitatea de a intra in contact cu specialisti din domeniul consultantei si de a acumula noi cunostinte necesare in vederea intrarii in campul muncii.

Studentii care doresc sa fie implicati in acest program sunt invitati sa trimita un curriculum vitae la adresa voluntar@agentiadeconsultanta.ro.

Inscrierile pentru anul viitor se pot depune in perioada 3 noiembrie – 10 decembrie 2009.

Pentru mai multe detalii va invitam sa accesati http://www.A-R-C.ro/programe.php

AGENŢIA ROMÂNĂ DE CONSULTANŢĂ


10 septembrie 2009: Ziarul BURSA, Comunicat de presă al ARC

09 septembrie 2009: Ziarul LUMINA, Comunicat de presă al ARC

 
 
UNIUNEA EUROPEANĂ
GUVERNUL ROMÂNIEI
Instrumente Structurale
2007 -2013


COMUNICAT DE PRESA

 

Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice"
- co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională -
"Investiţii pentru viitorul dumneavoastră"

Finalizarea proiectului "Consultanţă la standarde europene - dezvoltare durabilă"
Componenta 1 "Dotări echipamente TIC şi Internet"

 

Bucureşti, 07 septembrie 2009

AGENŢIA ROMÂNĂ DE CONSULTANŢĂ, cu sediul central în Municipiul Bucureşti, str. Berzei, nr. 16A, cod 010256, Sectorul 1, a implementat, începând cu data de 07.07.2009, proiectul "Consultanţă la standarde europene - dezvoltare durabilă", Componenta 1 "Dotări echipamente TIC şi Internet ", co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională , în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Organism Intermediar pentru Axa Prioritară 3 - "Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public" a POS CCE. Valoarea totală a proiectului a fost de 96.571, 53 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 66.949,92 lei.

Proiectul s-a implementat în perioada prevăzută în contract (7 iulie - 7 septembrie 2009) în localităţile Bucureşti, Braşov, Câmpina şi Focşani.

Obiectivul proiectului a fost atragerea fondurilor europene de către ONG-uri, instituţii de cult, instituţii de învăţământ, instituţii ale administraţiei publice locale, societăţi comerciale etc.

Obiectivul specific al Proiectului a urmărit consilierea potenţialilor beneficiari în accesarea fondurilor europene destinate României după integrarea în Uniunea Europeană.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

Persoană de contact: Laura Mariana ZĂINESCU

Funcţie: Preşedinte

Tel. 021/311.84.33, fax: 021/311.84.34, e-mail: contact@AGENTIAdeCONSULTANTA.ro


20 iulie 2009: Ziarul BURSA, Comunicat de presă al ARC

 
 
UNIUNEA EUROPEANĂ
GUVERNUL ROMÂNIEI
Instrumente Structurale
2007 -2013


COMUNICAT DE PRESA

 

Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice"
- co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională -
"Investiţii pentru viitorul dumneavoastră"

Proiectul "Consultanţă la standarde europene - dezvoltare durabilă"
Componenta 1 "Dotări echipamente TIC şi Internet"

Bucureşti, 15 iulie 2009

AGENŢIA ROMÂNĂ DE CONSULTANŢĂ, cu sediul central în Municipiul Bucureşti, str. Berzei, nr. 16A, cod 010256, Sectorul 1, derulează, începând cu data de 07.07.2009, proiectul "Consultanţă la standarde europene - dezvoltare durabilă", Componenta 1 "Dotări echipamente TIC şi Internet" , co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională , în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Organism Intermediar pentru Axa Prioritară 3 - "Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public" a POS CCE. Valoarea totală a proiectului este de 96.571,53 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 66.949,92 lei.

Proiectul are o durată de implementare de 2 luni în localităţile Bucureşti, Braşov, Câmpina şi Focşani.

Obiectivul proiectului este atragerea fondurilor europene de către ONG-uri, instituţii de cult, instituţii de învăţământ, instituţii ale administraţiei publice locale, societăţi comerciale etc. Obiectivul specific al Proiectului urmăreşte consilierea potenţialilor beneficiari în accesarea fondurilor europene destinate României după integrarea în Uniunea Europeană.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

Persoană de contact: Laura Mariana ZAINESCU

Funcţie: Preşedinte

Tel. 021/311.84.33, fax: 021/311.84.34, e-mail: contact@AGENTIAdeCONSULTANTA.ro


6 - 10 mai 2009: o delegaţie a Agenţiei Române de Consultanţă participă la Târgul pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii, TIMM 2009, la Romexpo.


6 aprilie 2009: Certificarea sistemului de management al calităţii conform standardului ISO 9001: 2008 a fost obţinută cu succes - certificat nr. 358 din 6 aprilie 2009.


6 martie 2009: Întâlnire cu doamna Andreea Agrigoroaei, Director în Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi cu alţi reprezentanţi ai Ministerului, la care s-au discutat problemele legate de posibilităţile reale de obţinere de finanţări nerambursabile de către anumiţi solicitanţi: organizaţii non-guvernamentale, instituţii de cult etc. S-au propus mai multe soluţii, iar Ministerul Agriculturii urmează să clarifice aceste probleme.


18 februarie 2009: Întâlnire cu doamna Cătălina Meliţă, Director General a AM POS-CCE şi cu alţi reprezentanţi ai Ministerului Economiei; s-au prezentat mai multe nereguli şi nefuncţionalităţi legate de procesul de evaluare, selecţie şi contractare al proiectelor.


04 februarie 2009: Doamna preşedinte Laura Zăinescu s-a întâlnit cu domnul Constantin Niţă, Ministrul IMM-urilor, Comerţului şi Mediului de Afaceri şi cu alţi reprezentanţi ai Ministerului, la care s-au prezentat mai multe nereguli şi erori legate de procesul de evaluare, selecţie şi contractare al proiectelor.


13 octombrie 2008: o delegaţie a Agenţiei Române de Consultanţă participă la Open Days - Ziua Regiunilor la Bucureşti organizat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor.


03 octombrie 2008, Bucureşti: Întâlnire cu Preacucernicul Părinte Călin Inachiş, consilier al Episcopiei Caransebeşului, prin care s-a prezentat Programul de asistenţă pentru instituţii de cult referitor la oportunităţile de finanţare şi s-au identificat mai multe posibile proiecte.


30 septembrie 2008, Aer condiţionat pentru Ministerul IMM-urilor

Urmare a adresei numărul 1140 din 27.07.2008 a Agenţiei Române de Consultanţă prin care se solicită:

Achiziţionarea de aparate pentru aer condiţionat în vederea asigurării condiţiilor decente de lucru pentru buna desfăşurare a activităţilor Ministerului din str. Poteraşi nr. 11, Municipiul Bucureşti (deoarece ARC a constatat în mai multe rânduri condiţiile de lucru improprii gestionării fondurilor naţionale şi comunitare pentru IMM-uri),

Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Turism, Comerţ şi Profesii Liberale instalează aparate pentru aer condiţionat în clădirea mai sus menţionată!


23 septembrie 2008, Conferinţă ARC în Bolintin, Judeţul Giurgiu:

ARC susţine o conferinţă referitoare la accesarea fondurilor europene organizată de Protoieria Bolintin, Episcopia Giurgiului, prin care s-a prezentat Programul de asistenţă pentru instituţii de cult referitor la oportunităţile de finanţare şi s-au identificat mai multe posibile proiecte.


15 septembrie 2008: Întâlnire cu doamna Andreea Agrigoroaei, Director în Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi cu alţi reprezentanţi ai Ministerului, la care s-au discutat mai multe nereguli şi nefuncţionalităţi legate de posibilităţile reale de obţinere de finanţări nerambursabile de către anumiţi solicitanţi: organizaţii non-guvernamentale, instituţii de cult etc.


17 iulie 2008: Întâlnire cu Preasfinţitul Visarion, Episcopul Tulcii şi cu alţi reprezentanţii Episcopiei, prin care s-a prezentat Programul de asistenţă pentru instituţii de cult referitor la oportunităţile de finanţare şi s-au identificat mai multe posibile proiecte.


15 - 16 iulie 2008, Iaşi: Întâlnire cu Înaltpreasfinţitul Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei şi cu alţi reprezentanţi ai Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei şi Arhiepiscopiei Iaşilor, prin care s-a prezentat Programul de asistenţă pentru instituţii de cult referitor la oportunităţile de finanţare şi s-au identificat mai multe posibile proiecte.


14 iulie 2008, Suceava: Întâlnire cu Înaltpreasfinţitul Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Bucovinei şi cu alţi reprezentanţi ai Arhiepiscopiei, prin care s-a prezentat Programul de asistenţă pentru instituţii de cult referitor la oportunităţile de finanţare şi s-au identificat mai multe posibile proiecte.


12 iulie 2008, Roman: Întâlnire cu Preasfinţitul Ioachim, Arhiereu-vicar al Episcopiei Romanului şi cu alţi reprezentanţi ai Episcopiei, prin care s-a prezentat Programul de asistenţă pentru instituţii de cult referitor la oportunităţile de finanţare şi s-au identificat mai multe posibile proiecte.


11 martie 2008, Conferinţă ARC în Municipiul Olteniţa, Judeţul Călăraşi:

ARC susţine o conferinţă referitoare la accesarea fondurilor europene organizată de Protoieria Olteniţa, Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor, prin care s-a prezentat Programul de asistenţă pentru instituţii de cult referitor la oportunităţile de finanţare şi s-au identificat mai multe posibile proiecte.


Martie 2009: Lansarea programului de asistenţă pentru instituţii de cult prin care Agenţia Română de Consultanţă:

•  asigură informarea operativă asupra tuturor oportunităţilor de finanţare;
•  oferă sinteze ale programelor cu finanţare nerambursabilă naţionale şi europene;
•  prezintă modalităţi de accesare a fondurilor;
•  organizează întâlniri locale pentru identificarea obiectivelor;
•  recomandă societăţi specializate pentru realizarea studiilor de fezabilitate, studiilor de evaluare       şi de piaţă;
•  asigură consiliere pentru întocmirea cererii de finanţare;
•  asigură consiliere pentru managementul proiectelor finanţate;
•  recomandă societăţi specializate pentru asistenţa tehnică necesară implementării proiectelor;
•  recomandă societăţi specializate pentru întocmirea documentaţiilor şi pentru asistenţa privind       achiziţiile publice;
•  consiliază pe cei care iniţiază asemenea proiecte. 

04 decembrie 2007, ROMPRES:

Consultantii solicita reevaluarea dosarelor de finantare pentru IMM-uri

Companiile de consultanta solicita reevaluarea dosarelor de finantare pentru IMM-uri si ONG-uri prin Programul Phare 2005 din cauza mai multor versiuni oficiale ale dosarelor, motiv pentru care beneficiarii nu pot accesa fondurile, potrivit unui comunicat al Agentiei Romane de Consultanta remis Rompres.

In urma sesizarilor primite de la aplicantii diverselor programe de finantare, ARC a solicitat ministrului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, Laszlo Borbely, sa prezinte situatia Programului Phare 2005 Coeziune Economica si Sociala - Asistenta acordata IMM-urilor in scopul achizitionarii de servicii de consultanta in afaceri in legatura cu numarul solicitantilor, valoarea finantarilor solicitate si situatia aprobarii dosarelor, pentru fiecare Agentie de Dezvoltare Regionala.
ARC sustine ca multe din dosare au fost respinse pe baza 'greselilor efectuate de beneficiari' la capitolul buget, desi exista doua versiuni oficiale pentru formularul de buget: intr-un caz este minim 5 la suta, iar in celalalt maxim 5 la suta.
Presedintele ARC, Laura Zainescu sustine ca programul a inregistrat foarte putini solicitanti (la ADR Sud Muntenia, doar 10) pentru un buget total de 7,2 milioane euro.
Firmele mici si mijlocii vor beneficia de fonduri de 7,2 milioane euro pentru dezvoltarea afacerilor cu consultanta specializata din partea companiilor de profil, potrivit datelor Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov. In cadrul acestui program, 5,4 milioane euro provin din fonduri Phare, iar 1,8 milioane euro reprezinta cofinantarea nationala.
IMM-urile din zona de Nord-Est a tarii au alocate peste 1,7 milioane euro in cadrul proiectului, iar cele din Sud-Estul tarii si cele din Sud-Muntenia vor beneficia de fonduri de peste un milion euro. Firmele din restul tarii au alocate intre 600.000 si 800.000 euro, pe regiunile Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest si Centru.


03 decembrie 2007: www.comunicatedepresa.ro

Neregulile programelor de finanţare nu trebuie să afecteze

IMM-urile şi ONG-urile solicitante

În urma sesizărilor primite de la aplicanţii diverselor programe de finanţare, facem apel public către domnul László Borbély, Ministrul  Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, să prezinte situaţia Programului Phare 2005 Coeziune Economică şi Socială – Asistenţă acordată IMM-urilor în scopul achiziţionării de servicii de consultanţă în afaceri în legătură cu numărul solicitanţilor, valoarea finanţărilor solicitate şi situaţia aprobării dosarelor, pentru fiecare Agenţie de Dezvoltare Regională.
Solicităm Ministrului László Borbély să analizeze posibilitatea reevaluării dosarelor respinse pe baza “greşelilor efectuate de beneficiari” la capitolul BUGET.
Solicitarea ARC se bazează pe confuzia gravă creată de existenţa a două versiuni oficiale pentru formularul de buget, care la capitolul instruire este contradictoriu: într-un caz este minim 5%, iar în celălalt maxim 5%!!! Cum poate un IMM sau ONG să întocmească corect dosarul de finanţare ţinând cont de cele mai sus menţionate?
Din informaţiile neoficiale pe care le avem, pentru acest program au fost foarte puţini solicitanţi (la ADR Sud Muntenia doar 10) pentru un buget total de 7,2 milioane euro! Iar din dosarele depuse se resping unele total nejustificat?
Cu speranţa unui sprijin real pentru IMM-uri, ONG-uri şi a absorbţiei fondurilor naţionale şi structurale nerambursabile

Preşedintele AGENŢIEI ROMÂNE DE CONSULTANŢĂ
Laura Zăinescu

Vezi comunicatul!


11 octombrie 2007: Problemele sesizate Ministerului pentru IMM-uri de Agenţia Română de Consultanţă sunt încă de actualitate. După întâlnirea din data de 28 august 2007 cu reprezentanţii ministerului nu am primit o soluţionare a problemelor grave sesizate.

Revenim cu solicitarea de a se asigura transparenţă în derularea fondurilor nerambursabile pe care le gestionaţi. Vă invităm să citiţi problemele identificate de Agenţia Română de Consultanţă.

 

10 probleme grave ale Ministerului pentru IMM-uri!

Click aici!


04 septembrie 2007: Întâlnire cu Directorul General Adjunct al Direcţiei pentru Gestionarea Fondurilor Comunitare pentru IMM

Reprezentantul ARC, domnişoara Irina Vişan a avut o întâlnire cu doamna Laura Maruşca, Director General Adjunct al Direcţiei pentru Gestionarea Fondurilor Comunitare pentru IMM. La întâlnire a mai luat parte şi domnul Ciprian Mihălceanu, Coordonator Program naţional multianual pe perioada 2002 - 2009 de susţinere a investiţiilor realizate de către întreprinderi nou-înfiinţate şi microîntreprinderi, precum şi a investiţiilor de modernizare/retehnologizare a întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anul 2007.

În cadrul întâlnirii au fost analizate cele 10 probleme prezentate de către ARC, oferindu-se posibilitatea expunerii unui punct de vedere al MIMMCTPL şi de asemenea a fost solicitat şi un răspuns oficial, în scris, din partea Ministerului la problemele aduse în discuţie.


28 august 2007 - Întâlnire cu domnul Ovidiu Ioan SILAGHI, Ministrul pentru IMM, Comerţ, Turism şi profesii Liberale

Doamna preşedinte Laura Zăinescu împreună cu delegaţii Agenţiei Române de Consultanţă au avut o întâlnire cu domnul Ovidiu Ioan SILAGHI, Ministrul MIMMCTPL în cadrul căreia au prezentat Programul de Monitorizare a activităţilor şi implementării programelor cu finanţare nerambursabilă din fondurile naţionale şi europene şi s-au analizat cele 10 problemele grave prezentate opiniei publice în data de 27.08.2007 referitoare la Programul naţional multianual pe perioada 2002 - 2009 de susţinere a investiţiilor realizate de către întreprinderi nou-înfiinţate şi microîntreprinderi, precum şi a investiţiilor de modernizare/retehnologizare a întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anul 2007.


27 august 2007 - Cotidianul de afaceri BUSINESS STANDARD: Ministerul IMM-urilor, acuzat de "prost management" in gestionarea programelor:

Agentia Romana de Consultanta (ARC) a acuzat Directia generala pentru IMM-uri, din cadrul ministerului de "incompetenta si prost management", pentru modul in care a gestionat derularea programului de investitii si cere evaluarea personalului, in perspectiva implementarii fondurilor europene.

Presedintele ARC, Laura Zainescu a declarat, pentru NewsIn, ca "exista si multa prostie dar si interese in modul de derulare a fondurilor programului". ARC a identificat zece probleme "grave" ale Ministerului IMM-urilor, Comertului, Turismului si Profesiilor Liberale (MIMMCTPL), care il acuza de modificarea procedurii de implementare a programului national de sustinere a investitiilor de doua ori in 20 zile lucratoare de la publicarea in Monitorul Oficial, lipsa specificatiilor clare de evaluare a punctajelor suplimentare de preselectie, lipsa transparentei decizionale precum si de "schimbarea regulilor in timpul jocului".


27 august 2007 - Comunicat de presă: 10 Probleme Grave ale MIMMCTPL

Agenţia Română de Consultanţă a sesizat 10 probleme grave identificate in modul de derulare a Programului naţional multianual pe perioada 2002 - 2009 de susţinere a investiţiilor realizate de către întreprinderi nou-înfiinţate şi microîntreprinderi, precum şi a investiţiilor de modernizare/retehnologizare a întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anul 2007.

Prin comunicatul de presă transmis, ARC a subliniat importanţa asigurării TRANSPARENŢEI organizării şi implementării programului de finanţare nerambursabilă şi soluţionarea celor 10 probleme grave în termen de o săptămână.

 

 
Copyright 2007 - 2015 © Agenţia Română de Consultanţă. Toate drepturile rezervate.      
Reguli de Confidenţialitate http://www.e-finantare.eu